euzg2020 eu2020

Maatalous

Vuosisataiset metsät peittävät peräti kolmanneksen Zagrebin kaupungin kokonaispinta-alasta ja ovat, kuten vain harvoissa paikoissa, itsestään kasvaneita ja luonnonvaraisia rakenteita, jotka muodostavat hyvin säilyneitä eräänlaisia kaupunkikeitaita. Maatalouden ja maaseudun kysymyksessä Zagreb toteuttaa paikallista kestävän kehityksen maatalouspolitiikkaa lähimmässä ja laajemmassa ympäristössä ottaen huomioon Zagrebin roolin kaupallisena keskuksena ja sen luonnolliset edellytykset, jotka määräävät maatalouden tuotantohaarojen prioriteetit.
Metsänhoito
Projekti „Kaupungin puutarhat“ – Zagrebin kaupungin omistuksessa olevan viljelykelpoisen maan raivaaminen ja varustaminen on saanut erinomaisen vastaanoton, ja sen tarkoituksena on antaa osa viljelykelpoista maata kaupungin asukkaiden käyttöön, jotta he voivat tuottaa ruokaa (vihanneksia ja marjoja), maustekasveja ja kukkia omaan tarpeeseen. Projekti on positiivinen esimerkki kaupungin maan kestävästä käytöstä, ja siten voidaan edistää kaupunkilaisten elämänlaatua sosiaalisessa, terveydellisessä, taloudellisessa ja ekologisessa mielessä. Kaupungin puutarhat antavat asukkaille mahdollisuuden saada terveellistä ruokaa ja parantavat kotitalousbudjettia, edesauttavat säilyttämään terveellisen ympäristön, säilyttämään bio-moninaisuuden, kaupunkilaisten ekologisen valveutuneisuuden, yhteyden luontoon, terveen vapaa-ajan käytön ja terveen elämäntavan edistämisen ja kehittävät Zagrebin kaupungin partnerisuhdetta kaupunkilaisten kanssa.

Infrastruktuuri maaseutualueella, joka on kaupungin urbaanisen osan välittömässä läheisyydessä, tarjoaa valtavan potentiaalin kaupunkiväestölle paeta ruuhkia, melua ja stressiä kiivassykkeisestä kaupunkielämästä ja antaa mahdollisuuden löytää rauhaa, vihreyttä, puhdasta ja raikasta ilmaa. Arvokas helmi ovat kaupungin metsät, jotka ovat säilyneet satoja vuosia ja joilla on, kuten vain harvoin tapaa, hyvin säilynyt ja hyväsä järjestyksessä oleva itsestään kasvanut ja luonnonvarainen rakenne, joka muodostaa eräänlaisen keitaan kaupunkiolosuhteissa.

Kaupunkilaisen ja maalaisen ainutlaatuisen yhteensulautumisen ansiosta Zagrebin kaupunki voi olla ylpeä maaseutumatkailun kehityksestä, mihin kuuluu käyntejä luonnonpuistoissa ja muissa maaseudun perinnekohteissa, panoraama-ajoa, maaseutumaisemista nauttimista ja oleskelua maatilamatkailukohteissa.
 
Huolenpito Eläimistä
Satakuntatuhatta kodin lemmikkieläintä Zagrebissa on riittävän suuri syy siihen että Zagrebin kaupunki toteuttaa vastuullista ja myötätuntoista eläinten suojelua ja huolenpitoa tarkoittavaa politiikkaa, mikä sisältää sen että erityisillä säännöksillä määrätään kodin lemmikkieläinten pitämistä koskevat tavat, säännellään kotieläinten pitoa ja turvataan hygieniapalvelujen työ. Tämän mukaisesti kiinnitetään erityistä huomiota hylättyjen, kadonneiden, loukkaantuneiden ja pahoinpideltyjen eläinten pelastamiseen ja niille annetaan suojapaikka ja huolenpito Zagrebin kaupungin huolenpitoa vailla olevien eläinten turvapaikassa (Dumovec) ja Zagrebin kaupungin eläintarhassa .