euzg2020 eu2020

Talous

Taloudellisten toimijoiden tai yrittäjien monilukuisuus, oppilaitosten työvoima, erikoistuneiden liikepalvelujen monipuolinen tarjonta ja joidenkin korkean teknologian alan yritysten kehittyneisyys antavat Zagrebin kaupungille sen kehitysvoiman. Aktiivisella politiikallaan kaupungin hallinto kehittää, edistää ja toteuttaa jatkuvasti innovatiivisia ideoita ja suuren luokan projekteja, mistä parhaana todisteena on seikka että yli 50% suorista ulkomaisista sijoituksista ja peräti kolmasosa Kroatian tasavallan brutto BKT:stä toteutuu juuri Zagrebissa.

Zagrebin kaupunki, koko Kroatian tasavallan talouselämän kantavana voimana, siihen nähden että se edustaa liike-elämän, teollisuuden, tieteen, koulutuksen, tutkimuksen ja finanssimarkkinoiden keskusta, kannustaa ja kehittää taloutta, joka perustuu yrittäjyyteen, osaamiseen ja innovaatioihin sekä korkeatasoisiin tavaroiden ja palvelujen markkinoihin, missä suhteessa erityisesti kehitetään ja edistetään työmarkkinoita ja koulutusjärjestelmää. Tällaisilla toimilla kaupunki haluaa osoittaa olevansa yrityselämän ystävä, joka oman talouselämää ja taloudellista infrastruktuuria koskevan toimivaltansa puitteissa pyrkii tekemään kaiken voitavansa uusien työpaikkojen luomiseksi ja kaupunkilaisten parempien aineellisten ja sosiaalisten olosuhteiden parantamiseksi.

Zagrebački holding, joka on kaupungin 100-prosenttisessa omistuksessa, edistää tehokkaasti kunnallisteknisten ja muiden kaupunkipalvelujen tarjontaa.
Zagrebin kaupunki ZICERin (Zagrebin innovaatiokeskus) omistajana ja perustajana on tukena kaikille, jotka haluavat aloittaa yritystoimintaa kehittämällä innovatiivisia ideoita tai tuotteita .
Liikenne
Liikenneyhteydet: Zagrebin kaupunki sijaitsee Kroatian keskiosassa, mikä mahdollistaa nopeat ja helpot yhteydet sekä maan mannerosiin että rannikolle. Uudelleen rakennettu lentoasema Franjo Tuđman, vain 20 minuutin etäisyydellä kaupungin keskustasta, takaa yhteyden monien Euroopan kaupunkien kanssa, ja lisäksi tarjoaa suoria lentoja Kanadaan, Aasiaan ja Venäjälle.

Mikäli mieluummin matkustatte autolla, teidän on hyvä tietää, että Zagreb sijaitsee transeurooppalaisten liikenneväylien varrella, jotka yhdistävät Länsi- ja Itä-Euroopan sekä Euroopan pohjois- ja eteläosan. Kroatian moottoritiet, jotka infrastruktuuriltaan kuuluvat Euroopan parhaisiin, yhdistävät meidät kaikkien naapuriemme kanssa ja mahdollistavat helpon pääsyn Kroatian jokaiseen nurkkaan. Matkaan Zagrebista Adrian merelle tarvitsette kaikkiaan vain kahden tunnin ajon moottoritietä!

Zagrebin linja-autoasema sijaitsee aivan keskustan lähellä ja mahdollistaa käyttäjilleen nopean ja turvallisen kuljetuksen. 44 laiturilta lähtevät linja-autot yhdistävät Zagrebin Kroatian muihin osiin samoin kuin suureen määrään muita eurooppalaisia keskuksia.

Mitä tulee rautatieliikenteeseen, Zagrebin kaupungilla on hyvä liikenneyhteysverkosto järjestelmällä kaupunki-lähijunaliikenne.

Jatkuvasti toistuvilla sijoituksilla kaupungin julkiseen liikenteeseen Zagreb silläkin alalla ansaitsee statuksensa metropolina; raitiovaunukalustoa modernisoidaan, erityisesti vuodesta 2005 lähtien, jolloin ensimmäinen kotimaista tuotantoa oleva matalapohjainen raitiovaunu alkoi liikennöidä Zagrebin kaduilla. Kun investointiprojektit, jotka sisältävät myös uusien linja-autojen sekä vammaisten henkilöiden kuljetukseen tarkoitettujen erikoisajoneuvojen hankinnan, suoritetaan loppuun, Zagreb voidaan lukea sellaisten kaupunkien joukkoon, joissa toimii korkeatasoinen julkinen liikenne.
Energiatalous
Zagrebilla Kroatian pääkaupunkina on velvollisuus ja vastuu noudattaa jatkuvasti tehokasta energiapolitiikkaa ja ympäristönsuojelupolitiikkaa päätavoitteenaan luoda olosuhteet kestävälle kehitykselle toisin sanoen kehitys, joka tyydyttää nykyisten sukupolvien tarpeet ja samanaikaisesti, sopusoinnussa luonnon kanssa, turvaa tuleville sukupolville heidän tarpeittensa tyydyttämisen. Tästä syystä Zagrebin kaupungin johto toteuttaa päättävästi ja aktiivisesti suunnitelmien mukaisia energiataloudellisesti kestävään kehitykseen tähtääviä toimenpiteitä ja prosesseja, joiden tarkoituksena on toteuttaa tavoite Zagrebin kaupunki – kestävän kehityksen kaupunki.
 
Ympäristö
Jotta tällaiset pyrkimykset pysyvästi onnistuisivat, on tärkeätä kehittää jokaisessa yksilössä ja koko yhteiskunnassa tietoisuus ympäristön kestävästä kehityksestä, ja siinä mielessä Zagreb kiinnittää erityisen huomion lapsiin ja nuoriin. Tästä syystä yksi Zagrebin kaupungin tärkeistä projekteista on eko-koulut ja eko-päiväkodit, joiden ohjelmat on suunnattu kasvatukseen ja koulutukseen ympäristönsuojelussa. Ympäristönsuojelua ja järkiperäistä jätehuoltoa koskeva oppiminen on parasta aloittaa mitä varhaisimmassa vaiheessa, jotta lapselle kehittyisi tieto, taito ja tapa suojella ympäristöä ja että lapsi pienestä pitäen omaksuisi tietoisuuden vastuullisen käyttäytymisen välttämättömyydestä luontoa ja sen resursseja kohtaan. Tällä tavoin varmistamme, että uusia sukupolvia edustavat ekologisesti tietoiset nuoret ihmiset, joiden lapsina juurtuneet positiiviset tottumukset takaavat puhtaan ja turvallisen tulevaisuuden.