euzg2020 eu2020

Sosiaaliturva

Zagrebia voidaan kutsua kaupungiksi, joka vaalii ja edistää erinomaisuutta jokaisella toimintasektorilla, mutta erityisesti koulutuksen ja sosialiturvan alalla, missä on saavutettu korkeatasoinen huolenpito kansalaisista.

Yhtenä Kroatian sosiaalisesti sensitiivisimmistä kaupungeista Zagrebissa kiinnitetään suurta huomiota erilaisten elämäntilanteiden vuoksi tarpeeseen joutuneiden henkilöiden sosiaalihuoltoon, oikeuksien turvaamiseen, auttamiseen ja suojeluun. Zagrebin kaupunki antaa asukkailleen lisäapua elinolosuhteiden parantamiseksi, ja tämä apu koskee kaikkia ikäryhmiä imeväisikäisistä lapsista vanhempiin asukkaisiin.
Kaupunkilaisten tarpeita seurataan jatkuvasti ja otetaan käyttöön toimenpiteitä, jotka voivat sisältää konkreettista apua tavaroina, elintarvikkeina, rahallista tukea, asunnon tarjoamista ja muita sosiaalipalveluja, ja näiden toimenpiteiden piiriin kuuluvat kaikki asukkaiden ikäryhmät vastasyntyneistä lapsista vanhempiin ikäluokkiin, vammaiset, väkivallan uhrit ja muut marginaaliryhmät, jolloin varsin usein oikeuksien ja palvelujen taso ylittää standardikriteerit.

Merkittävässä määrin käytämme hyväksi varainhankintaa ilmoittautumalla Euroopan sosiaalirahaston tukemiin projekteihin samoin kuin osallistumalla Euroopan unionin ohjelmiin, joissa Zagrebin kaupungin alueelta olevat yhdistykset ja laitokset toimivat partnerisuhteessa muiden paikallisen itsehallinnon yksiköiden ja muista valtioista olevien yhdistysten ja laitosten kanssa.
Kasvatus
Kasvatus- ja koulutusinstituutioiden lukumäärään ja palvelujen ja ohjelmien monipuolisuuteen nähden Zagrebin kaupunki tarjoaa monia mahdollisuuksia lapsille ja nuorille samoin kuin kaikille, jotka haluavat kouluttautua elinikäisen oppimisen kautta. Oppilaitosten tasosta todistaa se että zagrebilaiset koululaiset ja opiskelijat säännöllisesti voittavat palkintoja alueellisissa ja valtiollissa kilpailuissa, erityisesti multimedian ja IT:n alalla sekä matemaattisissa aineissa. Kaupunki tarjoaa laajan skaalan esikoulu-, peruskoulu- ja keskiasteen oppilaitoksia ranskan, englannin ja saksan kielellä erilaisten kansallisten opetussuunnitelmien pohjalta (Kroatian, Saksan, Ranskan, Britannian ja Amerikan) samoin kuin kansainvälisesti tunnustettuja ohjelmia kuten IB diploomi, keskiasteen, alkeisasteen sekä Cambridgen toisen asteen ja edistyneen asteen tutkinnot.
Koulutus
The University of Zagreb is the oldest, largest and, in the academic and research sense, the leading university in the Republic of Croatia. It offers a wide spectrum of comprehensive higher education in the areas of biomedicine, biotechnology, social sciences and humanities, natural sciences, mechanical engineering and art. It has a special role and responsibility in the preservation and promotion of the national scientific, intellectual and cultural heritage and in strengthening the international recognition and appeal of Croatian higher education and science. Furthermore, many universities of applied sciences and private higher education institutions also operate in Zagreb.