euzg2020 eu2020

Kaupunki, johon mielellään tullaan

Laatukriteerein, jotka määräytyvät kaupungin asukkaiden tarpeiden mukaan, mutta jotka samalla on sopeutettu matkailijoiden ja liikekumppanien odotuksiin, Zagreb on keskieurooppalainen keidas kaikille jotka haluavat elää mukavaa elämää, sijoittaa viisaasti samoin kuin niille, jotka haluavat tutustua sen rikkaaseen historiaan ja löytää ne monet kertomukset ja elämykset, joita se tarjoaa.

Kaupunkilaisten erityisen suuri vieraanvaraisuus, rikas tarjonta kulttuuri- ja matkailuelämyksiä on syynä siihen että Zagreb on jo kolmena perättäisenä vuonna julistettu Euroopan parhaaksi adventtiajan matkakohteeksi. Kauneimpien adventtielämysten lisäksi kaupungin viehätyksen voi kokea pitkin vuotta; vihreissä puistoissa ja Zagrebin järvissä, Medvednice-vuoren metsäisillä rinteillä, suihkulähteissä ja muistomerkeissä, kukkien reunustamilla kaduilla, toreilla, kaduilla ja tutkimalla kaupungin kaikkia salaperäisiä nurkkia, jotka valloittavat jokaisen sydämen.

Zagrebin kaupunki on yksi Kroatian tasavallan sosiaalisesti sensitiivisimmistä kaupungeista ja tarjoaa asukkailleen turvallisuutta ja paremman elintason monien sosiaalisten toimenpiteiden kautta ja huolehtimalla vammaisista, eläkeläisistä, lapsista ja perheistä sekä opiskelijoista samalla aktiivisesti tukien yhdistysten sosiaalisia ja humanitaarisia ohjelmia ja projekteja.

Zagreb on Kroatian parlamentin, Kroatian tasavallan presidentin ja Kroatian hallituksen toimipaikka.
Kaupungin hallintorakenne
Zagrebin kaupunki suorittaa tehtäviä, jotka kuuluvat kaupungin ja läänin itsehallinnon piiriin ja on toimivaltainen suorittamaan valtion hallinnon piiriin kuuluvia toimia, joita hoitavat Zagrebin kaupungin hallinnolliset elimet.

Zagrebin kaupungin hallintoelimet:
Kaupunginvaltuusto edustuksellisena elimenä


Zagrebin kaupungin kaupunginvaltuusto on kaupunkilaisia edustava elin, joka tekee päätöksiä Zagrebin kaupungin itsehallinnon piiriin kuuluvista asioista ja suorittaa muita lakien ja Zagrebin kaupungin johtosäännön määräämiä tehtäviä. Kaupunginvaltuuston jäsenet valitaan välittömillä vaaleilla. 

Kaupunginjohtaja toimeenpanevana elimenä
Zagrebin kaupunginjohtaja edustaa Zagrebin kaupunkia ja vastaa Zagrebin kaupungin toimeenpanovallan piiriin kuuluvista tehtävistä. Kaupunginjohtajan ja hänen kaksi varamiestään kaupunkilaiset valitsevat välittömillä vaaleilla. Päätöksellä kaupungin hallintoelinten rakenteesta ja toimialasta on perustettu 12 hallintotoimistoa, 1 kaupungin laitos ja 3 ammatillista palvelukeskusta.

Paikallinen itsehallinto Zagrebin kaupungissa koostuu 17 kaupunginosasta ja 218 paikallislautakunnasta, joissa kaupunkilaiset välittömästi valitsemiensa edustajien kautta neuvostoissaan osallistuvat päätöksentekoon asioissa, jotka koskevat heidän jokapäiväistä elämäänsä ja työtään paikallisissa yhteisöissä. Kaupunginosaneuvosto osallistuu aktiivisesti kaupungin hallintoon vuodesta 2001 alkaen ja on siitä lähtien vuosi vuodelta antanut yhä merkittävämmän panoksen koko laajan kaupunkialueen asukkaiden kunnallisteknisten ja muiden yhteisten tarpeiden tyydyttämiseksi, erityisesti suunnittelemalla ja toteuttamalla menestyksellisesti pieniä kunnallisia toimintaprojekteja. Vuodesta 2009 alkaen näihin toimiin on antanut oman merkittävän panoksensa myös paikallislautakuntien neuvosto.
Asukkaat
demograafiset tukitoimet
Zagrebin kaupungin päätavoitteena on mahdollistaa asukkailleen turvallinen ja laadukas elämä, erityisesti nuorille, perheille, eläkeläisille ja sosiaalisesti haavoittuvalle osalle asukkaista. Jo muutaman vuoden ajan Zagrebin tilastot osoittavat jatkuvaa väestönkasvua, joka on seurausta demograafisista tukitoimista.

Zagrebin kaupunki edustaa Kroatian tasavallassa multikulttuurista keskusta, sen alueella asuu perinteisesti erilaisiin etnisiin, kulttuurisiin ja uskonnollisiin ryhmiin ja tunnuskuntiin kuuluvia asukkaita, jotka omalla erityisellä ja korvaamattomalla tavalla rikastuttavat ja monipuolistavat Zagrebin taloudellista, poliittista, kulttuurillista ja muuta elämänpiiriä.

Zagrebin kaupunki suojelee, parantaa ja edistää ihmisoikeuksia, sosiaalista suojaa ja kansalaisten osallistumista jokapäiväiseen elämään. Siihen nähden tavoitteina on mm.: parantaa sukupuolten tasa-arvoa julkisessa elämässä ja perheissä, ehkäistä rodullista ja muuta diskriminaatiota, suojella sukupuolisiin, rodullisiin, kansallisiin, uskonnollisiin ja muihin vähemmistöihin kuuluvien oikeuksia ja samalla edistää niiden oikeuksia ja vapauksia. Näin ollen kannustetaan kansalaisyhteiskunnan kehitystä ja erilaisten toimijoiden yhdistymisvapautta, jotta ne voivat edustaa eri kansalaisryhmien tarpeita ja etuja paikallisyhteisössä.